Governance

De naam van de stichting is Stichting Dado. 

Doelstelling van Stichting Dado is het bevorderen van dans als kunstvorm en communicatiemiddel en het bevorderen van choreografisch werk van Gaia Gonnelli voor een zo breed mogelijk publiek (1 – 100 jaar) alsmede het bevorderen en prikkelen van creativiteit en verbeelding door middel van dans ook in combinatie van andere kunstvormen zoals muziek, toneel, beeldende kunst en visuele kunst alles in de stijl van Gaia Gonnelli in de breedste zin van het woord. 

Stichting Dado onderschrijft de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code

Raad van bestuur

Peter van der Hoop (voorzitter)

Sanne Boersma (penningmeester)

Judith van Hemert (algemeen lid)

Jaarrekeningen 

Jaarrekening en bestuursverslag  2021

Jaarrekening en bestuursverslag  2020

Jaarrekening en bestuursverslag  2019

Dadodans ontvangt een meerjarige subsidie van Fonds Podiumkunsten (FPK) en het Amsterdams Fonds voor de Kunsten (AFK) tijdens het kunstenplan 2021-24 en wordt ondersteund door projectsubsidies van FONDS21, Janivo, VSB fond, Prins Bernhard Cultuurfonds.