Over Dadodans

Over Dadodans

Met Dadodans creëert choreograaf Gaia Gonnelli associatieve, intieme en prikkelende multidisciplinaire dansvoorstellingen voor jonge kinderen (0 t/m 8 jaar).

Met zeer jonge kinderen als doelgroep onderscheidt Gaia zich in het huidige dansveld. Ze gebruikt dans om vorm te geven aan een persoonlijke, vrije verbeeldingswereld die kinderen aanspreekt. Haar beeldende voorstellingen prikkelen de fantasie van kinderen door de zintuiglijkheid en het associatieve karakter. In alle voorstellingen van Dadodans speelt het werken met materialen en primaire elementen (vormen, kleuren en klanken) een belangrijk rol. Ook ontwikkelt Dadodans educatieve projecten voor basisscholen, al dan niet verbonden aan een voorstelling. 

Stichting Dado

De naam van de stichting is Stichting Dado.

Doelstelling van Stichting Dado is het bevorderen van dans als kunstvorm en communicatiemiddel en het bevorderen van choreografisch werk van Gaia Gonnelli voor een zo breed mogelijk publiek (1 – 100 jaar) alsmede het bevorderen en prikkelen van creativiteit en verbeelding door middel van dans ook in combinatie van andere kunstvormen zoals muziek, toneel, beeldende kunst en visuele kunst alles in de stijl van Gaia Gonnelli in de breedste zin van het woord.

Stichting Dado onderschrijft de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code en past deze toe. 

De stichting is aangesloten bij de NAPK en directie en het personeel zijn ingeschaald volgens de CAO Toneel en Dans.

Dadodans wil als stichting op een verantwoorde wijze invulling geven aan haar taken om zorg en veiligheid te bieden aan haar medewerkers. Dadodans wil een organisatie en werkplek zijn waar iedereen zich op zijn/haar/hen gemak kan voelen, waar in openheid met elkaar gewerkt en gecommuniceerd kan worden en waar naar elkaar geluisterd wordt. Bij Dadodans wordt met respect, vertrouwen en in eerlijkheid samengewerkt en is er begrip voor verschillen. Verbinding, plezier en transparantie zijn kernwaarden van Dadodans. We checken in bij de ander, staan open voor grenzen van een ander, proberen gelijkwaardige gesprekken te voeren met elkaar en betrekken elkaar bewust. Dadodans tolereert geen agressie en geweld, (verbale) intimidatie, machtsmisbruik, pesten, seksuele intimidatie, racisme of discriminatie.

Lees hier ons PROTOCOL-SOCIALE-VEILIGHEID-DADODANS.pdf .

Raad van bestuur​

Peter van der Hoop (voorzitter)

Sanne Boersma (penningmeester)

Melissa Bremmer (algemeen lid)

Jaarrekeningen

Subsidie

Dadodans ontvangt een meerjarige subsidie van Fonds Podiumkunsten (FPK) en het Amsterdams Fonds voor de Kunsten (AFK) tijdens het kunstenplan 2021-24 en wordt ondersteund door projectsubsidies van FONDS21, Janivo, VSB fonds, Cultuurfonds.