technische lijst kleur+

Download hier de voorlopige technische lijst van KLeuR+.