Primair onderwijs en speciaal onderwijs

Het onderwijs biedt een waanzinnige kans om veel kinderen te bereiken en om dans onderdeel te laten zijn van de algemene ontwikkeling. Hoe vanzelfsprekender het is om op jonge leeftijd met dans, muziek en beweging in aanraking te komen, hoe meer baat je ervan hebt op latere leeftijd. Denk hierbij aan jezelf kunnen uiten, je openstellen voor nieuwe dingen of andere meningen. 

Dadodans verzorgt workshops, voorafgaand of na afloop van schoolvoorstellingen. Wij bieden daarnaast digitale lesbrieven aan met oefeningen die leerkrachten zelf in de klas kunnen uitvoeren. De lesbrieven bevatten interdisciplinaire opdrachten, inspiratiemateriaal en meer. Dadodans heeft de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie meegenomen bij het maken van de opdrachten. 

Schoolvoorstellingen en de bijbehorende workshops kunt u boeken via info@frontaal.com

Voor speciaal onderwijs bieden wij ook lesbrieven en workshops aan. Het programma kan in overleg ook op maat worden gemaakt, neem daarvoor contact op met Katja Hofman via educatie@dadodans.nl.