De drie pijlers van educatie bij Dadodans

Het bewegende lichaam

De educatieve programma’s die gekoppeld zijn aan de voorstellingen hebben als voornaamste doel om de kinderen zelf in beweging te brengen. De voorstelling, de sfeer en het thema bieden een mooie beweegreden waar vanuit talloze mogelijkheden voortkomen om samen met de kinderen op onderzoek uit te gaan. Dans levert een belangrijke bijdrage aan de fysieke ontwikkeling van het kind. Door het kind te stimuleren om nieuwe bewegingen te ontdekken zal het lichaamsbesef groeien. Ook de coördinatie wordt bevorderd en de motoriek verfijnd, waardoor het bewegingsvocabulaire toeneemt. Ook het besef van ruimte en tijd groeit als je danst.

Integratie verschillende disciplines

Integratie gaat over verbinden en over communiceren. Op het moment dat een kind een bepaalde verbinding ervaart en begrijpt, kan er een creatief proces op gang komen. De educatieve programma’s zijn gekoppeld aan een dansvoorstelling maar bieden vervolgens opdrachten en oefeningen aan op het gebied van meerdere kunstdisciplines en bieden bovendien suggesties om het nog verder door te trekken naar andere leergebieden. Hierdoor kan het educatieve aanbod van Dadodans een mooie versterking zijn op het reguliere lesprogramma. Dans levert o.a. een belangrijke bijdrage aan de muzikale ontwikkeling van het kind, doordat de muziek constant wordt vertaald in beweging. Hierdoor groeit het gevoel voor maat, ritme en frasering. Een ander, meer specifiek voorbeeld van Dadodans’ interdisciplinaire werk is de voorstelling KLeuR+, waarbij de danseres door te bewegen een schilderij creëert.

Creatieve ontwikkeling

Dans ondersteunt de creatieve en emotionele ontwikkeling van een kind. Het kind wordt gestimuleerd om zowel het inlevingsvermogen als het vermogen tot uitleven te verdiepen. Ook kan dans een aanmoediging zijn van de verbeeldingskracht en de natuurlijke onderzoeksdrang om te durven experimenteren met de mogelijkheden van het eigen lichaam. In alle opdrachten zit een onderdeel waarin het kind wordt begeleid en uitgedaagd om een eigen invulling te geven. Wij willen kinderen inspireren en handvatten bieden en hen vervolgens zelf een vertaalslag laten maken. De eigen verbeelding woorden geven en daarover in gesprek gaan is ook een belangrijk onderdeel hiervan.